Výrobná činnosť

Kredit našej spoločnosti zvyšuje široký sortiment a zaručená kvalita.

Vyrábame rôzne typy betónov, podľa dopytu zákazníkov.

Betón STN EN 206-1 je najčastejšie používaný stavebný materiál. Typický takzvanou uzatvorenou štruktúrou s minimálnym množstvo vzduchových pórov. Je často využívaný na betónovanie konštrukcií, na výrobu prefabrikátov pre pozemné aj inžinierske stavby.

Vodotesný betón odoláva tlaku vody a na jeho vzdušnej strane nevznikajú viditeľné priesaky, či vlhké škvrny. Podlieha skúške vodotesnosti podľa STN EN 12390-8 a jeho hodnota priesaku je maximálne do 50 mm. Vodotesný betón sa používa na betónové konštrukcie, ktoré sú dlhodobo vystavované tlaku vody.

Cementové potery sú betónové plochy v interiéroch. Využívajú sa ako podklad na vyrovnanie povrchu, na vyspádovanie, ako vrstva pod alebo nad izoláciu a taktiež ako povrchová vrstva na podlahy.

Polystyrénbetón je ľahký jemnozrnný betón s obsahom expandovaných granulí. Tie znižujú jeho váhu a tepelnú vodivosť. Vhodný na podlahy vďaka tepelno-izolačným vlastnostiam a pri realizácii plochých striech ako spádová vrstva.

Cestný betón je cementobetónový kryt na povrchu vozoviek rôzneho zaťaženia od miestnych a účelových komunikácií až po diaľnice, parkoviská, letiskové dráhy a iné rozľahlé plochy.

Vyrábané typy betónov

 • Betón STN EN 206 – C8/10 – X0 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S2
 • Betón STN EN 206 – C12/15 – X0 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
 • Betón STN EN 206 – C16/20 – X C1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
 • Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
 • Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
 • Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3 – max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
 • Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XA2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S4 – max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8, bez odolnosti proti síranovej agresii
 • Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2, XA1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3 – max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8, bez odolnosti proti síranovej agresii
 • Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S4, max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 (okrem síranovej agresivity)

Prefabrikáty
Okrem výroby betónových zmesí, vyrábame aj prefabrikáty, ktoré sú čoraz žiadanejším stavebným artiklom. Klasický spôsob výstavby si vyžaduje dopraviť všetok konštrukčný a stavebný materiál a postaviť objekt od základov priamo na mieste. Pri využití prefabrikovaných konštrukcií, ktoré sa už vyrobené privezú priamo na stavbu, sa výrazným spôsobom skracuje čas výstavby, šetria sa náklady na energiu a vodu, výstavba nepodlieha poveternostným podmienkam natoľko ako klasický štýl stavania, montáž je pomerne jednoduchá a vyžaduje si menšie množstvo kvalifikovaných stavebných pracovníkov.

Vyrábané druhy prefabrikátov:

 • Studničné skruže SS 106/50/7, SS 80/50/7
 • Studničné kónusy SK 106/50/72/9
 • Železobetónové poklopy k studniam, plné SP1 120/80, SP2 94/8, SP3 90/8
 • Železobetónové poklopy k studniam, s otvorom SP1 120×8/60