Technológia

Betón alfa a omega stavebníctva

Pod pojmom betón si zrejme každý predstaví sivý stavebný materiál, prípadne mohutné a málo príťažlivé betónové stavby. Málokto si však uvedomí dôležitosť a nepostrádateľnosť tohto materiálu v stavebníctve.

Ako prví ho vo veľkej miere začali využívať Rimania na stavbu domov, budov, ciest a akvaduktov. Aj v súčasnosti sa s týmto materiálom stretávame v rôznych podobách takmer na každom kroku. Betón je spoľahlivý, trvanlivý a nepriepustný stavebný materiál. Vzniká tuhnutím zmesi – kameniva, cementu, vody a chemických prísad, prípadne rôznych prímesí, pigmentov a vlákien, nakoľko aj výroba betónu podlieha neustálemu vývoju a je priamo spojená s novými technologickými postupmi.

Technológia

V našej spoločnosti disponujeme miešacou linkou s kapacitou výroby 12 m3/hod. s maximálnym denným objemom až 120 m3 betónu. Obsluha strojov je riadená pomocou PC, rovnako ako aj aické dávkovanie a váženie kameniva, cementov a rôznych prísad. Naša technológia nám umožňuje vyrábať betón väčšinu roka, s výnimkou zimného obdobia.